/Uw winkelwagen is leeg

Uw online shop voor uw bouwmachines

Retournering

Omruiling

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Ook etenswaren, software of audiovisuele media waarvan de zegel werddoorbroken, dagbladen, en andere komen niet in aanmerking. Gedacht kan worden in casu aan producten dewelke op maat werd(en) samengesteld en/of etenswaren/software/.. betreft (schrappen wat niet past). Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.
Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten enrisico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen determijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar * en een retour document aanvragen via info@*.be

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal * binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan * betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

Alinea ‘Omruiling’ © 2011 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom, http://www.ictrecht.be’