/Uw winkelwagen is leeg

Uw online shop voor uw bouwmachines

Ventilatoren - ventilatie

Ventilatoren zijn onmisbaar
Lucht is in wezen niet meer dan een mengsel van scheikundige gassen.
Hoe onbelangrijk dit ook mag klinken, deze lucht kan voor de werkzaamheden van uw bedrijf van groot belang zijn.

Bij droogprocessen, het verwarmen, beluchten en ontluchten van grote, maar ook van kleine, ruimten. Voor al deze werkzaamheden zijn ventilatoren onmisbaar.

Axiaalventilatoren
Radiaalventilatoren

Drogen
Bij het drogen is het, voor het droogproces, beter om de lucht in beweging te houden zodat het vocht op een natuurlijke manier kan verdampen en er geen hoeken ontstaan waar zich vocht kan ophopen. Tevens is het voor het "uitdampen" van het te drogen materiaal beter dat de lucht in beweging is, op deze manier gaat de capillaire werking van het oppervlak niet verloren en kan deze niet dicht "slibben" zoals kan gebeuren met drogen door verwarmen.

Verwarmen
Bij het verwarmen kunnen ventilatoren op diverse manieren toegepast worden n.l.:

Door de warme lucht over een grote oppervlakte te verspreiden, denk hierbij aan verdeling over verschillende ruimten
Door de warme lucht, die opstijgt, weer naar beneden te drukken bij hoge ruimte om brandstof te besparen
Door warme lucht te transporteren naar de plaats die verwarmd moet worden
Ontluchten/beluchten
Bij het ontluchten of beluchten van ruimte waarin gewerkt wordt, kunnen ventilatoren ingezet worden om giftige dampen, stof en andere schadelijke stoffen af te voeren of om veel verse lucht toe te voeren om zo een veilige werkplek te kunnen garanderen.
In veel van deze gevallen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en instellingen als Aboma en de stichting Arbouw het gebruik van ventilatoren verplicht gesteld.

Apparaat keuze
Om veel lucht te verplaatsen maken we gebruik van Axiaal ventilatoren met over het algemeen een hoge luchtopbrengst, maar met weinig druk zodat hierop een beperkt aantal slangen kan worden aangesloten. Hierbij kunt u denken aan de TTV4500 en de TTV7000.

Om luchtdruk op te bouwen passen we de Centrifugaal ventilator toe, met naar verhouding minder luchtopbrengst maar met meer druk. Hier kunt u meer slangen op aansluiten en de lucht over een grote afstand verplaatsen. Denk hierbij aan de TFV 100, de TFV 300 en de TFV 900.

Capaciteitsberekening
Om te berekenen welke capaciteit er nodig is moet er als eerste bepaald worden wat de inhoud, in m³, van de ruimte is.

Daarna moet bepaald worden wat de benodigde ventilatievoud is van de betreffende ruimte. Voor de ventilatievoud verwijzen wij u naar de voorschriften die gelden voor het betreffende object.

De inhoud van de ruimte in m³ moet vermenigvuldigd worden met de gevonden ventilatievoud. De uitkomst hiervan is de benodigde capaciteit die de ventilator moet kunnen leveren in m³ / uur.

Vanuit de praktijk zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. Mocht u hierover meer willen weten neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.